Transportvaneundersøgelse

Bedre viden om danskernes transport

Data fra Transportvaneundersøgelsen (TU) er en rig kilde til viden om trafikanternes færden: hvem sidder i busserne, på cyklerne, hvor skal de hen, hvilket transportmiddel bruger man for at komme frem til en given virksomhed? 

Siden den nationale transportvaneundersøgelse (TU) i 2006 blev genoptaget med en ny og forbedret spørgeteknik, er knap 2 % af alle danskere blevet spurgt indgående og konkret om deres transport. Datakvaliteten, datamængden og ikke mindst den geografisk stedfæstelse af rejserne gør, at det nu er muligt at lave analyser af transportadfærden på bestemte dele af vejnettet, i bestemte områdetyper eller i afgrænsede geografiske områder.

Profil af trafikanterne
TU er den eneste datakilde, som tegner et samlet og repræsentativt billede af danskernes transport. Tetraplan brugt TU-data i mange konkrete planarbejder, til at tegne en profiler af både borgernes og de besøgendes transportadfærd. Med udgangspunkt i data for en kommune eller region, kan man besvare spørgsmål som: Hvor stor er markedsandelen for forskellige transportmidler? Til hvilke rejseformål anvendes de forskellige transportmidler og hvor langt rejses der? Der viser sig store forskelle i transportadfærden rundt om i landet og i forskellige typer af kommuner. Tetraplan har bistået DTU med udvikling og implementering af undersøgelsen. Derudover er vi hyppige brugere af resultater fra undersøgelsen.

Nye analysemuligheder med stedfæstede ture
De forbedrede data og især den forbedrede stedfæstelse har imidlertid muliggjort helt nye typer af analyser. I  Midtjylland har vi for første gang for en hel region lavet detaljerede analyser af rejsestrømme opgjort på forskellige rejseformål. TU supplerer pendlingsstatistikken med viden om alle de andre rejseformål.

TU data kan beriges med andre geokodede informationer om de lokaliteter, som der rejses til og fra. I det Centrale Virksomhedsregister har man information om de fleste virksomheder i Danmark: Hvor de ligger og hvilken branche de tilhører. For Københavns Kommune er det på den måde kortlagt, hvordan transportadfærden er for ansatte i forskellige typer af virksomheder.