Tælling

Tællinger og registreringer

Papir og blyant eller GPS?

Grundlaget for enhver trafikal vurdering er viden om trafikmængder og trafikkens rutevalg.

Tetraplan har stor erfaring i design, gennemførelse og analyse af registreringer af trafikken fx:

  • Manuelle tællinger
  • Stopinterviewanalyser
  • Nummerskrivningsanalyser
  • Ruteregistreringer via GPS

Gammeldags papir og blyant er stadig vigtige redskaber i mindre registreringer. Men i lidt større målinger tager vi andre redskaber i brug: Direkte indtastninger og automatisk stedfæstelse gennem GPS. For teknologien er så udviklet, at sikkerhed i registreringerne er høj. Ikke alene sparer man den manuelle indtastning fra registrerings skemaer, man får nye muligheder, fx for automatisk ruteregistreringer af bilister, cyklister eller andre trafikanter.

Brug for at vide hvor fra - og hvor til?
Stopinterview er velegnet, når man har brug for at kende trafikkanternes turmønster. Trafikanterne stoppes og interviewes om den konkrete tur, de foretager på interviewtidspunktet: Hvorfra, hvortil og med hvilket formål? Det giver et detaljeret kendskab til trafikkens turmønstre med udgangs- og målpunkter for de enkelte ture. Tetraplan har gennemført flere stopinterviewanalyser, hvor formålet har været at vurdere grundlaget for udbygninger af vejnettet

Nummerskrivning er aktuel, hvis man vil have styr på trafikmønstret i et afgrænset område - fx. hvis man vil kende andelen af gennemkørende trafik.

En anden metode er postkortanalyser, hvor der udleveres spørgeskemaer på postkort til trafikanterne, når de holder stille i signalregulerede kryds. Denne metode benyttes typisk i tætbyen, hvor det ikke er muligt at stoppe trafikanterne. Postkortanalyser er også velegnet, hvis man vi kende parkeringsmønstret i et område.