Trafik- og miljøplan

Retning og handlemuligheder

Trafik- og Miljøplaner giver retning på trafik-beslutningerne. De nye kommunegrænser betyder, at mange ting har ændret sig. Nogle kommuner vælger at centralisere andre at decentralisere. Andre kommuner benytter lejligheden til at rydde op i gamle arealudlæg. Ligesom nogle kommuner opdager, at der er stor mangel på byggemuligheder og erhvervsgrunde. Uanset hvad, stiller planerne nye krav til let og effektiv transport.  En Trafik- og Miljøplan giver overblikket over udfordringerne - både nu og i fremtiden. Samtidig er planerne også et godt redskab til at prioritere mellem de mange forskellige opgaver.

Udgangspunkt i dagens situation
Overblik over trafikstrømmene er nødvendigt: Både dem der foregår med bil, i bus, i tog, på cykel eller til fods. Mange kommuner ligger inde med tællinger fra dele af vejnettet og måske passagertællinger fra den kollektive trafik. I nogen tilfælde må der nye tællinger til - men mange tællinger er dyre. Med den nationale Transportvaneundersøgelse, der gennemføres hvert år, kan man få overblik over transportmønstrene i kommunen på en billigere måde: Hvem sidder i busserne og på cyklerne, hvor skal de hen, hvem kan flytte til at andre transportmidler?

Målrettede og strategiske mål
Trafik- og Miljøplanen er en god anledning til at revurdere gamle målsætninger, til at formulere nye og til at sikre, at alle dele af den nye kommune bliver tilgodeset. Udfordringerne kan være meget forskellige i forskellige dele af kommunen: I landsbyerne er det måske den gennemkørende trafik og den gode kollektive trafik, der presser sig på, mens det i de større byer er parkeringsforholdene og boligbehovet der står højt på dagsordnen. Også behovet for nye veje til at binde kommunen bedre sammen kan være aktuelt.

Grundlag for debat
Et overblik over trafiksituationen i dag, ønskerne - og deres trafikale konsekvenser - giver et godt grundlag for debat og beslutninger. Både blandt borgerne og  politikerne. For her kan man se, hvordan der det ser ud i dag, og hvilke muligheder der er og hvilke konsekvenser ønsker til fremtiden vil have.