Mobilitetsplan

Fokus på transportbehovene

Mobilitetsplaner tager afsæt i, hvordan borgerne kommer fra A til B. Ved at sætte borgernes adfærd og behov i centrum udvides løsningsmulighederne fra kun at handle om de fysiske infrastrukturanlæg, til at omfatte en bred vifte af løsningsmuligheder: Information, økonomiske incitamenter, bedre cykelfaciliteter, god kollektiv transport, samkørsel osv.

Eksempel: Pendlerplaner for virksomheder
Pendlerplaner er et eksempel på en mobilitetsplan. Tetraplan har for Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen udviklet det kortlægningsredskab, der kan hjælpe den eller de medarbejdere, som gerne vil i gang med en pendlerplan for deres arbejdsplads. Værktøjet kan også bruges af kommuner og virksomheder.

En mobilitetsplan kan også have sit udgangspunkt i virksomheds nuværende eller kommende behov. Og dermed sikre at ansatte og besøgende har en optimal mobilitet, under hensyntagen til omgivelser, sundhed og miljø. Tetraplan er fx i gang med at hjælpe Randers Hospital med at tilrettelægge transporttilbud til/fra hospitalet i en fremtidig situation, hvor der kommer til at mangle parkeringspladser.

National og international viden
Tetraplan har et stort kendskab til de måder, man arbejder med mobilitetsplaner i Holland, England, Østrig og Sverige. I kommuner og regioner kan mobilitetsplaner omfatte oversigt over den faktiske adfærd, udredning af den eksisterende kapacitet i infrastrukturen samt overblik over de muligheder, der er for at påvirke transportbehovet og ændre modal split mod mindre plads- og ressourcekrævende transport.

Gate 21 partner: Samarbejde mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner
Som partner i Gate 21 er Tetraplan med i udviklingen af et større projekt i Hovedstadsregionen, hvor formålet er at udvikle, afprøve og idriftsætte et koncept for Mobility Management. Projektet skal forankres i en række konkrete caseområder, men samtidig pege fremad mod en dansk model for mobilitetsplanlægning.