Cykelplan

I Danmark cykel vi alle - eller gør vi ?

Cykling er ultimativt den sundeste og mest miljøvenlige transportform. Og flere større byer i Danmark ligger helt i front med en høj og stigende cykelandel. Men der kan gøres meget endnu for at få endnu flere op på cyklerne. Der er byer og områder med meget lave cykelandele. Og der er befolkningsgrupper som kan forbedre deres sundhed ved at cykle mere: Børn kommer for ofte på bagsæderne og de ældre slipper nødigt bilen.

Kommunale cykelplaner
En cykelplan kan sikre en målrettet indsats: At man tager fat der, hvor effekten er størst. Tetraplan har f.eks. hjulpet Københavns Kommune med byggesten til en cykelstrategi. Vi har analyseret, hvad der hidtil har determineret en gunstig udvikling i cykeltrafikken, og vi har lavet prognoser for, hvad man kan forvente fremover, under forskellige rammebetingelser.

Viden om cyklisternes antal, markedsandel, rejseformål osv. finder vi i vidt omfang ved at tage udgangspunkt i data fra den nationale transportvaneundersøgelse kombineret med lokale analyser. Nogle gang skal vi også ud og samle ny viden ind, ved at spørge cyklisterne.

Cykler give god mobilitet
Forhold for cykler er altid centrale i mobilitetsplaner, fordi cykling af mange grunde er attraktiv ikke bare for den enkelte men også for omgivelserne. Men for mange er er cykling ikke realistisk, hvis der er for store afstande. Her er kombinationen cykel og tog interessant, hvilket Tetraplan har undersøgt for DSB S-tog, hvor vi har gennemført interview analyser om medtagning af cykeler i S-tog og om stationsforholdene, herunder cykelparkeringsforhold.

Cykelruteplanlægger
Tetraplans IT-værktøjer kombineret med vores viden om cyklisternes præferencer, gør det muligt at lave ruteplanlægning for cyklister på internettet. Det kan fx bruges til virksomheders anvisning på deres hjemmesider af, hvordan man kommer til virksomheden på cykel - fx via den hurtigste rute, den smukkeste rute, eller den rute med flest indkøbsmuligheder.