FreighVissions

Visioner og handlingsplaner for transport- og teknologipolitik i EU

Med udgangspunkt i behovet for at reducere emissionerne fra transport og stigende trængsel på den Europæiske transportinfrastruktur, står EU overfor en række udfordringer på godsområdet: På den ene side sikre fortsat økonomisk vækst og løse udfordringerne i forhold til en stadig stigende efterspørgsel på godstransport, mens på den anden side reducere emissioner, afhængigheden af fossile brændstoffer, antallet af ulykker og andre negative effekter for miljø og befolkning.

I projektet har Tetraplan arbejdet med at:

  • identificere og involvere relevante aktører
  • lave fokusgruppeinterviews
  • identificere og analysere relevante nationale policy dokumenter og vigtige demonstrationsprojekter
  • udvikle scenarier, visioner og handlingsplaner for transport- og teknologipolitik

FREIGHTVISION har udviklet en langsigtet vision og stærke anvendelige handlingsplaner for både transport- og teknologipolitik i samarbejde med de relevante aktører, med henblik på at skabe en bæredygtig langdistance godstransport.