IT planlægningsværktøjer

I Tetraplan arbejder vi tæt mellem fagområderne trafik-planlægning og IT. Derfor kan vi udvikle færdige IT-værktøjer, med brugerflader som vores kunder selv kan arbejde med, og dermed løbende gøre brug af, når nye trafikale ideer skal vurderes.

Gode værktøjer til kommunerne
De væsentligste IT-værktøjer er TMM, som er en trafikmodel udviklet til brug i kommuner og MapNoise som er et værktøj der kan bruges til at beregne støjmæssige konsekvenser af forskellige trafikændringer. TMM anvende i en række kommuner, mens MapNoise bl.a. er brugt i kortlægning af støj i Gladsaxe og Århus kommuner.

Interaktive beregningshjemmesider
Tetraplan er også med til at udvikle web-sider rettet mod forbrugernes brug af transport: f.eks. Færdsels-styrelsens hjemmeside, der viser energi økonomien i forskellige biltyper og bilmodeller, og Vejdirektoratet' webside der beregner omkostninger og CO2-forbrug for en persons forbrug af transport, afhængig af den enkeltes mix af transportmidler.

Stor, landsdækkende trafikmodel
Men vi er også med til at udvikle store landsdækkende trafikmodeller som Landstrafikmodellen, der er under udvikling, OTM som er en trafik model for persontrafik i Hovedstads-området og SenEx som er en taktisk godsmodel for gods-strømme til, fra og gennem Danmark. I alle tilfælde har Tetraplan været med hele vejen fra de indledende overvejelser til den endelige IT-løsning.