GPS data

Hvor er trafikanten eller køretøjet?

GPS teknologien er både en praktisk og økonomisk billig måde at samle stor mænger data ind. GPS-enheder er nu så kompakte, at de kan ligge i baglommen. Sammen med en software der løbende, logger position og tidspunkt har man en unik mulighed for at følge trafikanterne. Hvis dette kombineres med at trafikanten kan inddatere forskellige stedbestemte oplysninger, fx. om formål med rejsen, så er det kun fantasien der sætter grænser for hvilke analyser man kan gennemføre.

GPS letter dataindsamlingen   
Vi har f.eks. brugt GPS ved indsamling af viden om større lastbilers parkerer i København, hvor der er registreret positioner og tidspunkter. Vi har også målt bussers tidsforbrug ved hjælp af GPS, til brug for en vurdering af bussers fremkommelighed. Manuelt indtastes hvad bussen laver (holder for rødt, holder ved et stoppested, holder i trafikken). Sammenkoblet med position og tid, kan man se, hvor der er grundlag for forbedringer, så bussen kommer hurtigere frem.

GPS-registeringer af skoleveje og cykelveje
Med GPS kan man lave skolevejsanalyser, hvor også smutvejene kortlægges, man kan finde ud af hvor cyklisternes tidsforbrug ligger på trafikerede veje, man kan følge fodgængere på shoppingtur. Det er kun fantasien der sætter grænserne.

Flådestyringssystem: også til dataindsamling
Vores søsterselskab TetraSoft har udviklet værktøjet MapFleet, som er et flådestyringssystem baseret på GPS og mobilteknologi. MapFleet bruges til mange forskellige opgaver og det er derfor et velgennemtestet produkt, som er driftsikker også til dataindsamling, men systemet kan også bruges til analytiske formål. Informationer vil efter grundig behandling, oprensning og beregning kunne vise præcist hvor og hvornår der opstår propper i trafiksystemet, og kan derfor bruget til vurdere hvor og hvordan man kan forbedre trafikflowet.