Godsstrømme

Hvor skal godset hen?

Forudsætningen for at forbedre et system er at kortlægge og forstå det: hvilke godstyper er der, hvad er mængderne, hvor komme de fra, hvor skal de hen og hvilke specifikke krav stilles der til transporten?

Kortlægning af godsstrømme...
Tetraplan har stor erfaring med at afdække, kortlægge og analysere godsstrømme i både Danmark og Europa i samarbejde med danske og europæiske samarbejdspartnere. Vores kompetencer på dette område giver os de nødvendige forudsætninger for at kunne optimere og udvikle logistikløsninger til fordel for producenter, transportører, kunder og miljøet.

... og driftøkonomi
Detaljerede analyser af de driftsøkonomiske konsekvenser ved valg af forskellige transportformer, har Tetrapln stor erfaring med. Eksempelvis kan vi på en differentieret form vise sammenhængen mellem transportafstand og transportøkonomi i forskellige transportmæssige set-ups.