Trafikprognoser

Styr på fremtiden

Gamle trends og nye udfordringer

Hvor mange flere vil cykle, hvis der indføres trængselsafgifter i København? Hvor stort et trafikspring kan man forvente, når den faste forbindelse over Femern Belt åbner? Hvad skal der til, hvis man vil mindske biltrafikken i et omfang som forudsat i regeringens grønne transportpolitik? For at besvare den slags spørgsmål, skal man både have styr på fortiden og på fremtiden.

At se fremad ved at se bagud
Analyser af trends bagudrettet kan bidrage til at give svar på, hvordan man må forvente udviklingen vil være fremover. Nogle tiltag kan man forudsige effekten af med større sikkerhed end af andre, fx er effekterne af prisændringer forholdsvis velkendte. Derimod kan man ikke bagudrettet finde effekten af livsstilsændringer. Danskerne har ikke hidtil valgt transportform ud fra miljøhensyn - et valg der måske er under forandring. 

Hvad vil give hvilken effekt?
Tetraplan har gennemført en dekomponering af forskellige udviklingstræk over en længere perioden, for at bruge dem fremadrettet til at prognosticere forventninger til fremtiden. For Københavns Kommune har vi set på, hvad der har styret den gunstige udvikling, hvor flere cykler, og hvilke forventninger det giver til fremtiden under forskellige forudsætninger. For DSB S-tog har vi dekomponeret et passagerfald, som man iagttog i årene efter årtusindeskiftet. Og for Nordjyllands Trafikselskab har vi set på, hvordan passagerudviklingen forklares.    

Større større ændringer i infrastruktur, giver ofte så komplicerede omlejringer, at man må tage egentlige trafikmodeller i brug. Deres styrke er netop, at de kan tage højde for de helt konkrete infrastrukturelle ændringer både i forhold til lokalisering og trafikanlæg.