Trafikstatistik

Miljøvurdering

Hvordan påvirkes omgivelserne?

Der er mange sammenhænge, hvor trafikkens miljøeffekter skal kortlæges: til trafik- og miljøhandlingsplaner, når nye veje skal bygges, når nye bolig- eller erhvervsområder skal udlægges, og selvfølgelig i forbindelse med Strategiske Miljø Vurderinger (SMV) og Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM).

Værktøjer til kortlægning
Tetraplan har udviklet værktøjer, der kan kortlægge miljømæssige effekter af eksisterede veje eller planlagte projekter. Værktøjerne har borgeren i centrum: støjkortlægning og vurdering af emissioner sker med udgangspunkt i belastningen på den enkelte bolig.

Kommunal trafikmodel

Tetraplan har udviklet en trafik- og miljømodel (TMM), der kan vurdere biltrafikkens omfang, energiforbrug, uheld samt emissioner. Værktøjet indeholder en trafikmodel, der med oplysninger om arbejdspladser og befolkning samt en række faktorer som fx turproduktionsrater beregner turmatricer opgjort på fire turformål, samt vare- og lastbiltrafik. Konsekvenserne kan opgøres og illustreres på vejnettet, så man let kan se, hvor det bliver bedre og hvor det bliver værre.

Støjkortlægning
S
tøj fra veje og baner er mere og mere i fokus i planlægningen. Både når der skal bygges nyt, og når trafikstigningen betyder at eksisterende boliger bliver plaget af støj. Miljøstyrelsen anbefaler alle kommuner at lave en støjkortlægning. Tetraplan har med værktøjet MapNoise i en lang række kommuner vurderet de trafikale og støjmæssige forhold i hele kommunen eller i afgrænsede områder i forbindelse med byudviklingen og udbygninger og ændringer af vejnettet.

Værktøjer til kortlægning
Tetraplan har udviklet værktøjer, der kan kortlægge miljømæssige effekter af eksisterede veje eller planlagte projekter. Værktøjerne har borgeren i centrum: støjkortlægning og vurdering af emissioner sker med udgangspunkt i belastningen på den enkelte bolig.

Kommunal trafikmodel
Tetraplan har udviklet en pc-baseret biltrafik- og miljømodel (TMM), der kan vurdere biltrafikkens omfang, energiforbrug, uheld samt emissioner. Værktøjet indeholder en trafikmodel, der med oplysninger om arbejdspladser og befolkning samt en række faktorer som fx turproduktionsrater beregner turmatricer opgjort på fire turformål samt vare- og lastbiltrafik. Konsekvenserne kan opgøres på vejnettet, så man enkelt kan se, hvor det bliver bedre og hvor det bliver værre.

Støjkortlægning
Støj fra vej og bane er mere og mere i fokus i planlægningen. Både ved nybyggeri og når stigninger i trafikken skaber støj problemer ved eksisterende boliger. Miljøstyrelsen anbefaler at alle kommuner laver en støjkortlægning. Tetraplan har med værktøjet MapNoise vurderet de trafikale og støjmæssige forhold i en lang række kommuner, både for hele kommunen eller i afgrænsede områder i forbindelse med byudviklingen og ændringer af vejnettet.